Història

Estàs en: Inici » Turisme » Història

En el segle XV va ser adquirit per l’Orde de Santiago, que va edificar un palau i va establir l’encàrrec de Sagra.

Antiga alqueria islàmica que va pertànyer a Juan Pérez de Cullera, durant la primera meitat del segle XIII va ser comprada per Eximén Pérez de Tarassona, i confirmada pel Rei en 1249.

En 1286 va pertànyer a Pedro Jiménez de Ayerbe, i en 1299 la va obtindre, per donació Raimundo Vilanova.

En el segle XV va ser adquirit per l’Orde de Santiago, que va edificar un palau i va establir l’encàrrec de Sagra.

Va ser lloc de moriscos (50 focs en 1609), de la fillola d’Ondara. Després de l’expulsió va quedar deshabitada, tornant-se a repoblar amb gents de Catalunya i Mallorca, segons la carta de poblament definitiva concedida el 5 de març de 1613 (anteriorment, va haver-hi dos intents frustrats el 7 de febrer de 1610 i el 7 de febrer de 1611). Durant aquest segle, Sagra va ostentar la parroquialidad de la Rectoría, en tractar-se de la població amb major nombre de cristians vells.

Durant l’època foral va pertànyer, administrativament, a la governació de Xàtiva; des de 1707 fins a 1833 va romandre incorporada a la governació-corregiment de Dénia.

Skip to content